Free cookie consent management tool by TermsFeed

Unapređivanje infrastrukture Centra za socijalnu skrb Zadar i Doma za odrasle osobe Sv. Frane Zadar za pružanje socijalnih usluga u zajednici kao podrška procesu deinstitucionalizacije

Projekt je sufinancirala Europska unija iz Europskog fonda za regionalni razvoj
Operativni program „Konkurentnost i kohezija“
Sadržaj ove objave isključiva je odgovornost Centra za socijalnu skrb Zadar

NAZIV PROJEKTA: Unapređivanje infrastrukture Centra za socijalnu skrb Zadar i Doma za odrasle osobe Sv. Frane Zadar za pružanje socijalnih usluga u zajednici kao podrška procesu deinstitucionalizacije

EU OKVIR: Ovaj Poziv pokrenut je u okviru Operativnog programa „Konkurentnost i kohezija 2014. - 2020.“ financiranog sredstvima Europskog fonda za regionalni razvoj.

NADLEŽNO TIJELO: Ministarstvo regionalnoga razvoja i fondova Europske unije

NOSITELJ PROJEKTA: Centar za socijalnu skrb Zadar

PARTNERI NA PROJEKTU: Dom za odrasle Sveti Frane Zadar i Dom za odgoj djece i mladeži Zadar

UKUPNA VRIJEDNOST PROJEKTA: 22.246.734,53 HRK

IZNOS KOJI SUFINANCIRA EU: 14.893.338,75 HRK

RAZDOBLJE PROVEDBE PROJEKTA: 02.09.2019. do 02.05.2023.

OPIS PROJEKTA: Projekt je rezultat višegodišnjih napora lokalnih, regionalnih i nacionalnih dionika za rješavanjem problema socijalne infrastrukture za korisnike socijalnih usluga u Zadru i Zadarskoj županiji. Projekt predviđa rekonstrukciju građevine i nabavu opreme za pružanje izvaninstitucijskih usluga ranjivim skupinama, a provodi ga Centar za socijalnu skrb Zadar u partnerstvu sa Domom za odrasle osobe Sv. Frane Zadar i Domom za odgoj djece i mladeži Zadar. Podršku pruža i Ministarstvo za demografiju, obitelj, mlade i socijalnu politiku sufinanciranjem projekta, regionalni koordinator Agencija za razvoj Zadarske županije ZADRA NOVA vođenjem projekta te Ministarstvo državne imovine i Grad Zadar osiguranjem nekretnina za prijelaz trenutnih korisnika građevine u organizirano stanovanje.
Projekt uključuje rekonstrukciju i opremanje zgrade koju trenutno koristi Dom za odgoj djece i mladeži Zadar. Prenamjenom i rekonstrukcijom zgrade stvorit će se infrastrukturni uvjeti za razvoj izvaninstitucijskih socijalnih usluga i prilagodbu predviđenim reformskim promjenama sustava. Projekt uključuje i nabavu dva vozila za pružanje izvaninstitucijskih usluga, opremanje kuhinje i nabavu sustava „halo-pomoć“. Što se tiče izvaninstitucijskih usluga za razvoj kojih je Poziv namijenjen, predmetni projekt uključuje sljedeće: prva socijalna usluga, savjetovanje i pomaganje, pomoć u kući, psihosocijalna podrška, obiteljska medijacija.

NAZIV SPECIFIČNOG CILJA: Promicanje socijalne uključenosti i smanjenje nejednakosti kroz poboljšani pristup socijalnim uslugama te prelazak s institucionalne skrbi na skrb u zajednici putem poboljšane socijalne infrastrukture.

DODATNE INFORMACIJE: Agencija za razvoj Zadarske županije ZADRA NOVA kao regionalni koordinator pruža tehničku pomoć u provedbi projekta. Angažman Agencije na ovom projektu omogućuje projekt ZADRA NOVA ZA VAS kroz koji se financira rad djelatnika Agencije, a usluge provedbe ne stvaraju financijski teret za prijavitelje i partnere. Projekt ZADRA NOVA ZA VAS je sufinanciran sredstvima tehničke pomoći u okviru Operativnog programa Konkurentnost i kohezija 2014.-2020. iz Europskog fonda za regionalni razvoj.
Više o projektu:
https://www.zadra.hr/hr/component/k2/2697-zadra-nova-za-vas

DODATNE POVEZNICE: http://www.strukturnifondovi.hr

Podijeli ovu stranicu

Odaberite platformu za dijeljenje ove stranice: