Pristup informacijama

Prema Zakonu o pravu na pristup informacijama (Narodne novine, broj 25/13, 85/15 i 69/2022) informacije koje tijela javne vlasti posjeduju, s kojima raspola┼żu ili ih nadziru moraju biti dostupne svim fizi─Źkim i pravnim osobama koje zahtijevaju pristup informacijama.

Hrvatski zavod za socijalni rad, kao ustanova koja izvr┼íava djelatnost socijalne skrbi a koja je organizirana kao djelatnost od javnog interesa, raspola┼że s nizom informacija od op─çeg interesa koje proizlaze iz djelokruga njegova rada i omogu─çava javnosti, odnosno zainteresiranima dostupnost tih informacija.


Slu┼żbenik za informiranje

Slu┼żbenik za informiranje postupa isklju─Źivo prema Zakonu o pravu na pristup informacijama, ne daje op─çe informacije niti informacije o stanju predmeta, nije nadle┼żan za analizu ili tuma─Źenje propisa.
Pravo na pristup informacijama i ponovnu uporabu informacija ostvaruje se podno┼íenjem zahtjeva slu┼żbeniku za informiranje Hrvatskog zavoda za socijalni rad

 • pisanim putem na adresu: Ulica I. De┼żmana 6, 10000 Zagreb
 • elektroni─Źkim putem, na e-mail: pristupinfo@hzsr.hr


Odluka o odre─Ĺivanju slu┼żbenika za informiranje u Hrvatskom zavodu za socijalni rad

Sadr┼żaj zahtjeva

Zahtjev za pristup informacijama, koji se mo┼że podnijeti i na odgovaraju─çoj tiskanici, obvezno mora sadr┼żavati:

 • ime i prezime i adresu podnositelja zahtjeva (fizi─Źke osobe)
 • tvrtku, odnosno naziv i sjedi┼íte (pravne osobe)
 • naziv i sjedi┼íte tijela javne vlasti kojem se zahtjev podnosi
 • opis tra┼żene informacije, odnosno podatke koji su va┼żni za prepoznavanje tra┼żene informacije.

Podnositelj zahtjeva nije obvezan navesti razloge zbog kojih tra┼żi pristup informaciji, a u zahtjevu mo┼że predlo┼żiti i na─Źin na koji ─çe Hrvatski zavod za socijalni rad informaciju u─Źiniti dostupnom.

 

Tiskanice

 1. Zahtjev za pristup informacijama
 2. Zahtjev za dopunu ili ispravak informacije
 3. Zahtjev za ponovnu uporabu informacija

 

Akti

 1. Zakon o pravu na pristup informacijama (Narodne novine, broj 25/13, 85/15 i 69/2022)Zakon o pravu na pristup informacijama (Narodne novine, broj 25/13, 85/15 i 69/2022)
 2. Pravilnik o ustroju, sadr┼żaju i na─Źinu vo─Ĺenja slu┼żbenog upisnika o ostvarivanju prava na pristup informacijama i ponovnu uporabu informacija ( N.N. br. 83/14)
 3. Kriteriji za odre─Ĺivanje visine naknade stvarnih materijalnih tro┼íkova i tro┼íkova dostave informacije (N.N. br. 12/14)
 4. Izmjene kriterija za odre─Ĺivanje visine naknade stvarnih materijalnih tro┼íkova i tro┼íkova dostave informacije (N.N. br. 141/22)

Podijeli ovu stranicu

Odaberite platformu za dijeljenje ove stranice: