Free cookie consent management tool by TermsFeed

Pristup informacijama

Prema Zakonu o pravu na pristup informacijama (Narodne novine, broj 25/13, 85/15 i 69/2022) informacije koje tijela javne vlasti posjeduju, s kojima raspolažu ili ih nadziru moraju biti dostupne svim fizičkim i pravnim osobama koje zahtijevaju pristup informacijama.

Hrvatski zavod za socijalni rad, kao ustanova koja izvršava djelatnost socijalne skrbi a koja je organizirana kao djelatnost od javnog interesa, raspolaže s nizom informacija od općeg interesa koje proizlaze iz djelokruga njegova rada i omogućava javnosti, odnosno zainteresiranima dostupnost tih informacija.


Službenik za informiranje

Službenik za informiranje postupa isključivo prema Zakonu o pravu na pristup informacijama, ne daje opće informacije niti informacije o stanju predmeta, nije nadležan za analizu ili tumačenje propisa.

Pravo na pristup informacijama i ponovnu uporabu informacija ostvaruje se podnošenjem zahtjeva službeniku za informiranje Hrvatskog zavoda za socijalni rad

 • pisanim putem na adresu: Ulica Ivana Dežmana 6, 10000 Zagreb
 • elektroničkim putem, na e-mail: pristupinfo@hzsr.hr
 • telefonom: 01/4598-357
 • usmeno, svakim radnim danom od 8,00 do 15,00 sati, u Središnjoj službi Hrvatskog zavoda za socijalni rad.

Odluka o određivanju službenika za informiranje u Hrvatskom zavodu za socijalni rad

Sadržaj zahtjeva

Zahtjev za pristup informacijama, koji se može podnijeti i na odgovarajućoj tiskanici, obvezno mora sadržavati:

 • ime i prezime i adresu podnositelja zahtjeva (fizičke osobe)
 • tvrtku, odnosno naziv i sjedište (pravne osobe)
 • naziv i sjedište tijela javne vlasti kojem se zahtjev podnosi
 • opis tražene informacije, odnosno podatke koji su važni za prepoznavanje tražene informacije.

Podnositelj zahtjeva nije obvezan navesti razloge zbog kojih traži pristup informaciji, a u zahtjevu može predložiti i način na koji će Hrvatski zavod za socijalni rad informaciju učiniti dostupnom.

Tiskanice

 1. Zahtjev za pristup informacijama
 2. Zahtjev za dopunu ili ispravak informacije
 3. Zahtjev za ponovnu uporabu informacija

Akti

 1. Zakon o pravu na pristup informacijama (Narodne novine, broj 25/13, 85/15 i 69/2022)Zakon o pravu na pristup informacijama (Narodne novine, broj 25/13, 85/15 i 69/2022)
 2. Pravilnik o ustroju, sadržaju i načinu vođenja službenog upisnika o ostvarivanju prava na pristup informacijama i ponovnu uporabu informacija ( N.N. br. 83/14)
 3. Kriteriji za određivanje visine naknade stvarnih materijalnih troškova i troškova dostave informacije (N.N. br. 12/14)
 4. Izmjene kriterija za određivanje visine naknade stvarnih materijalnih troškova i troškova dostave informacije (N.N. br. 141/22)

Izvješća o provedbi Zakona o pravu na pristup informacijama

 1. Izvješće o provedbi Zakona o pravu na pristup informacijama za 2023. godinu

 

Podijeli ovu stranicu

Odaberite platformu za dijeljenje ove stranice: