Područni ured

Područni uredi ustrojavaju se za područje jedne ili više općina, jednog ili više gradova ili dijela gradskog područja. 
Područni ured vodi voditelj.

U područnim uredima Zavoda, kao javna ovlast, obavljaju se sljedeći poslovi: 

 • rješavanje u prvom stupnju u upravnom području socijalne skrbi, obiteljskopravne i kaznenopravne zaštite djece, udomiteljstva i drugim upravnim područjima prema posebnom propisima
 • obavljanje drugih poslova propisanih Zakonom, zakonom kojim se uređuju obiteljski odnosi, kaznenopravna zaštita djece, udomiteljstvo, nasilje u obitelji te poslova propisanih posebnim propisima
 • rješavanje u prvom stupnju o ispunjavanju uvjeta za obavljanje djelatnosti dadilje
 • rješavanje u prvom stupnju o upisu dadilje u imenik dadilja te upisu pomoćnih dadilja u imenik pomoćnih dadilja
 • provođenje stručnog nadzora nad provedbom posebnih propisa kojima se uređuje djelatnost dadilja
 • provođenje izvršenja svojih rješenja
 • vođenje propisanih imenika, očevidnika, registara i evidencije
 • izdavanje uvjerenja i drugih potvrda
 • osiguravanje zakonitosti ostvarivanja prava korisnika i pružanje stručne pomoći korisnicima pri ostvarivanju prava
 • obavljanje i drugih poslova u vezi s provedbom i ostvarivanjem prava iz sustava socijalne skrbi.


Osim javnih ovlasti, u područnim uredima Zavoda obavljaju se i drugi stručni poslovi:

 • pružanje prve socijalne usluge 
 • pružanje usluge sveobuhvatne procjene i planiranja
 • pružanje usluge socijalnog mentorstva
 • pružanje usluge savjetovanja.


TERITORIJALNA NADLEŽNOST PODRUČNIH UREDA PO ŽUPANIJAMA:

Područni uredi županijske službe Krapina

 • Područni ured Zlatar Bistrica za područje Grada Zlatara i Općine Budinšćina, Hrašćina, Konjščina, Lobor, Mače, Mihovljan, Novi Golubovec i Zlatar Bistrica
 • Područni ured Zabok za područje Gradova Zabok i Klanjec i Općina Veliko Trgovišće, Bedekovčina, Krapinske Toplice, Sveti Križ Začretje, Kumrovec, Kraljevec na Sutli, Tuhelj i Zagorska sela
 • Područni ured Donja Stubica za područje Gradova Donja Stubica i Oroslavje i Općina Marija Bistrica, Gornja Stubica i Stubičke Toplice

Područni ured Krapina kao sjedište županijske službe obuhvaćen je nadležnošću Županijske službe Krapina.

Područni uredi županijske službe Sisak

 • Područni ured Kutina za područje Grada Kutine i Općina Popovača i Velika Ludina
 • Područni ured Petrinja za područje Grada Petrinje
 • Područni ured Novska za područje Grada Novske i Općina Jasenovac i Lipovljani
 • Područni ured Glina za područje Grada Gline i Općina Topusko i Gvozd
 • Područni ured Hrvatska Kostajnica za područje Grada Hrvatska Kostajnica i Općina Donji Kukuruzari, Hrvatska Dubica, Majur i Dvor.

Područni ured Sisak kao sjedište županijske službe obuhvaćen je nadležnošću Županijske službe Sisak.

Područni uredi županijske službe Karlovac

 • Područni ured Ogulin za područje Grada Ogulina i Općina Josipdol, Plaški, Saborski i Tounj
 • Područni ured Duga Resa za područje Grada Duga Resa i Općina Barilović, Bosiljevo, Generalski stol i Netretić
 • Područni ured Slunj za područje Grada Slunja i Općine Cetingrad i Rakovica

Područni ured Karlovac kao sjedište županijske službe obuhvaćen je nadležnošću županijske službe Karlovac.


Područni uredi županijske službe Varaždin

 • Područni ured Ivanec za područje Gradova Ivanec i Lepoglava i Općina Bednja, Donja Voća, Klenovnik i Maruševec
 • Područni ured Novi Marof za područje Gradova Novi Marof i Varaždinske Toplice i Općina Ljubešćica, Hum Breznički, Breznica i Visoko
 • Područni ured Ludbreg za područje Grada Ludbrega i Općina Donji Martijanec, Mali Bukovec, Veliki Bukovec i Sv. Đurđ

Područni ured Varaždin kao sjedište županijske službe obuhvaćen je nadležnošću županijske službe Varaždin.

Područni uredi županijske službe Koprivnica

 • Područni ured Križevci za područje Grada Križevci i Općina Gornja Rijeka, Kalnik, Sv. Ivan Žabno, Sveti Petar Orehovec
 • Područni ured Đurđevac za područje Grada Đurđevca i Općina Ferdinandovec, Kalinovac, Kloštar Podravski, Podravske Sesvete, Molve, Novo Virje i Virje

Područni ured Koprivnica kao sjedište županijske službe obuhvaćen je nadležnošću županijske službe Koprivnica.
Područni uredi županijske službe Bjelovar

 • Područni ured Daruvar za područje Grada Daruvara i Općina Sirač, Deženovac, Končanica i Đulovac
 • Područni ured Garešnica za područje Grada Garešnice i Općina Berek, Hercegovac i Velika Trnovitica
 • Područni ured Čazma za područje Grada Čazme i Općina Štefanje i Ivanska
 • Područni ured Grubišno Polje za područje Grada Grubišno Polje i Općine Veliki Grđevac

Područni ured Bjelovar kao sjedište županijske službe obuhvaćen je nadležnošću županijske službe Bjelovar.


Područni uredi Županijske službe Rijeka

 • Područni ured Opatija za područje Grada Opatije i Općina Lovran, Mošćenička Draga i Matulji
 • Područni ured Crikvenica za područje Gradova Crikvenica, Novi Vinodolski i Rab i Općina Vinodolska i Lopar
 • Područni ured Krk za područje Grada Krka i Općina Baška, Dobrinj, Malinska, Omišalj, Vrbnik i Punat
 • Područni ured Cres – Lošinj za područje Gradova Mali Lošinj i Cres

Područni ured Rijeka kao sjedište županijske službe obuhvaćen je nadležnošću županijske službe Rijeka.


Područni uredi Županijske službe Gospić

 • Područni ured Senj za područje Gradova Senj, Novalja, Otočac i Općina Vrhovine i Brinje

Područni ured Gospić kao sjedište županijske službe obuhvaćen je nadležnošću županijske službe Gospić.


Područni uredi Županijske službe Virovitica

 • Područni ured Slatina za područje Gradova Slatina i Orahovica i Općina Čađavica, Mikleuš, Nova Bukovica, Sopje, Voćin, Crnac, Čačinci i Zdenci

Područni ured Virovitica kao sjedište županijske službe obuhvaćen je nadležnošću županijske službe Virovitica.


Područni uredi Županijske službe Požega

 • Područni ured Pakrac za područje Gradova Pakrac i Lipik

Područni ured Požega kao sjedište županijske službe obuhvaćen je nadležnošću županijske službe Požega.


Područni uredi Županijske službe Slavonski Brod

 • Područni ured Nova Gradiška za područje Grada Nova Gradiška i Općina Cernik, Davor, Dragalić, Gornji Bogićevci, Nova Kapela, Okučani, Rešetari, Stara Gradiška, Staro Petrovo Selo i Vrbje

Područni ured Slavonski Brod kao sjedište županijske službe obuhvaćen je nadležnošću županijske službe Slavonski Brod.


Područni uredi Županijske službe Zadar

 • Područni ured Biograd na moru za područje Grada Biograda n/m i Općina Pakoštane, Pašman, Sveti Filip i Jakov i Tkon
 • Područni ured Benkovac za područje Grada Benkovca i Općina Lišane Ostrovičke, Polača i Stankovci

Područni ured Zadar kao sjedište županijske službe obuhvaćen je nadležnošću županijske službe Zadar.

Područni uredi Županijska službe Osijek

 • Područni ured Našice za područje Grada Našica i Općina Koška, Podgorač, Đurđenovac, Feričani i Donja Motičina
 • Područni ured Đakovo za područje Grada Đakova i Općina Drenje, Gorjani, Levanjska Varoš, Punitovci, Satnica, Semeljci, Strizivojna, Trnava i Viškovci
 • Područni ured Beli Manastir za područje Grada Belog Manastira i Općina Čeminac, Popovac, Petlovac, Kneževi Vinogradi, Bilje, Draž, Darda i Jagodnjak
 • Područni ured Valpovo za područje Gradova Valpovo i Belišće i Općina Bizovac i Petrijevci
 • Područni ured Donji Miholjac za područje Grada Donjeg Miholjca i Općina Magadenovac, Marijanci, Podravska Moslavina i Viljevo

Područni ured Osijek kao sjedište županijske službe obuhvaćen je nadležnošću županijske službe Osijek.


Područni uredi Županijske službe Šibenik

 • Područni ured Knin za područje Grada Knina i Općina Biskupija, Civljane, Ervenik, Kijevo i Kistanje
 • Područni ured Drniš za područje Grada Drniša i Općina Ružić, Unešić i Promina

Područni ured Šibenik kao sjedište županijske službe obuhvaćen je nadležnošću županijske službe Šibenik.


Područni uredi Županijske službe Vukovar

 • Područni ured Županja za područje Grada Županja i Općina Gradište, Cerna, Babina Greda, Bošnjaci, Drenovci, Vrbanja, Gunja i Štitar
 • Područni ured Vinkovci za područje Grada Vinkovci i Općina Andrijaševci, Ivankovo, Jarmina, Nijemci, Nuštar, Otok, Privlaka, Stari Mikanovci, Vođinci, Stari Jankovci i Tordinci

Područni ured Vukovar kao sjedište županijske službe obuhvaćen je nadležnošću županijske službe Vukovar.


Područni uredi Županijske službe Split

 • Područni ured Makarska za područje Gradova Makarska i Vrgorac i Općina Brela, Baška Voda, Tučepi, Podgora i Gradac
 • Područni ured Trogir za područje Grada Trogira i Općina Seget, Marina i Okrug
 • Područni ured Sinj za područje Gradova Sinj i Vrlika i Općina Hrvace, Otok, Trilj i Dicmo
 • Područni ured Omiš za područje Grada Omiša i Općina Dugi Rat, Zadvarje i Šestanovac
 • Područni ured Imotski za područje Grada Imotski i Općine Proložac, Lokvičići, Lovreč, Cista, Zagvozd, Runovići, Zmijavci i Podbablje
 • Područni ured Brač – Supetar za područje Grada Supetra i Općine Milna, Sutivan, Postira, Pučišća, Selca, Bol i Nerezišće
 • Područni ured Solin za područje Grada Solina i Općina Klis, Muć i Dugopolje
 • Područni ured Kaštela za područje Grada Kaštela i Općina Lećevica, Prgomet i Primorski Dolac

Područni ured Split kao sjedište županijske službe obuhvaćen je nadležnošću Županijske službe Split.


Područni uredi Županijske službe Pazin

 • Područni ured Buje za područje Gradova Buje, Umag i Novigrad i Općina Brtonigla, Grožnjan i Oprtalj
 • Područni ured Pula za područje Grada Pule i Općina Barbana, Ližnjana, Marčane, Medulina, Svetvinčeta, Vodnjana i Fažane
 • Područni ured Rovinj za područje Grada Rovinja i Općina Kanfanar, Žminj i Bale
 • Područni ured Poreč za područje Grada Poreča i Općina Sveti Lovreč, Višnjan, Vižinada, Vrsar, Kaštelir – Labinci, Funtana i Tar – Vabriga
 • Područni ured Labin za područje Grada Labina i Općine Kršan, Pićan, Sv Nedjelja i Raša

Područni ured Pazin kao sjedište županijske službe obuhvaćen je nadležnošću Županijske službe Pazin.


Područni uredi Županijske službe Dubrovnik

 • Područni ured Ploče za područje Grada Ploče.
 • Područni ured Metković za područje Gradova Metkovića i Opuzena i Općina Kula Norinska, Pojezerje, Slivno i Zažablje.
 • Područni ured Korčula za područje Grada Korčule i Općina Blato, Lastovo, Lumbarda, Orebić, Smokvice, Trpanj i Vela Luka.

Područni ured Dubrovnik kao sjedište županijske službe obuhvaćen je nadležnošću županijske službe Dubrovnik.

Područni uredi županijske službe Čakovec:

 • Područni ured Prelog za područje Grada Preloga i Općina Donja Dubrava, Dekanovec, Domašinec Donji Kraljevec, Donji Vidovec, Goričan, Kotoriba, Orehovica, Sveta Marija s pripadajućim naseljima.

Područni ured Čakovec kao sjedište županijske službe obuhvaćen je nadležnošću županijske službe Čakovec.

Područni uredi Županijske službe Velika Gorica

 • Područni ured Zaprešić za područje Grada Zaprešića i Općina Bistra, Brdovec, Dubravica, Luka, Jakovlje, Pušća i Marija Gorica
 • Područni ured Samobor za područje Grada Samobora i Općina Stupnik i Sveta Nedelja
 • Područni ured Ivanić Grad za područje Grada Ivanić Grada i Općine Križ i Kloštar Ivanić
 • Područni ured Jastrebarsko za područje Grada Jastrebarsko i Općina Klinča Selo, Krašić, Pisarovina i Žumberak
 • Područni ured Dugo Selo za područje Grada Dugo Selo i Općina Brckovljani i Rugvica
 • Područni ured Sveti Ivan Zelina za područje Grada Sveti Ivan Zelina i Općine Bedenica


7. Područni ured Vrbovec za područje područje grada Vrbovca i općina Farkaševac, Dubrava, Gradec, Preseka i Rakovec

Područni ured Velika Gorica kao sjedište županijske službe obuhvaćen je nadležnošću Županijske službe Velika Gorica.

Područni uredi Službe Grad Zagreb

 • Područni ured Gornji Grad – Medveščak za područje Gradskih četvrti Gornji Grad – Medveščak i gradske četvrti Podsljeme u mjesnoj samoupravi Šestine, Mlinovi i Gračani
 • Područni ured Maksimir za područje Gradskih četvrti Maksimir i gradske četvrti Podsljeme u mjesnoj samoupravi Markuševac i Vidovec
 • Područni ured Peščenica za područje Gradske četvrti Pešćenica – Žitnjak
 • Područni ured Dubrava za područje Gradskih četvrti Gornja Dubrava i Donja Dubrava
 • Područni ured Sesvete za područje Gradske četvrti Sesvete
 • Područni ured Trnje za područje Gradske četvrti Trnje
 • Područni ured Trešnjevka za područje Gradskih četvrti Trešnjevka – jug i Trešnjevka – sjever
 • Područni ured Novi Zagreb za područje Gradskih četvrti Novi Zagreb – istok, Novi Zagreb – zapad i Brezovica
 • Područni ured Črnomerec za područje Gradske četvrti Črnomerec
 • Područni ured Susedgrad za područje Gradskih četvrti Podsused – Vrapče i Stenjevec

Područni ured Donji Grad za područje Gradske četvrti Donji grad, kao sjedište županijske službe obuhvaćen je nadležnošću Službe Grada Zagreba.

Podijeli ovu stranicu

Odaberite platformu za dijeljenje ove stranice: