Free cookie consent management tool by TermsFeed

Zaštita osobnih podataka

VODITELJ OBRADE

Hrvatski zavod za socijalni rad (HZSR)
Ulica Ivana Dežmana 6, Zagreb
Tel.: 01/4598-300
E-mail: pisarnica@hzsr.hr

 

Službenik za zaštitu osobnih podataka

  • informira i savjetuje voditelja obrade ili izvršitelja obrade te zaposlenike koji obavljaju obradu o njihovim obvezama u skladu s Uredbom (EU) 2016/679 te drugim odredbama Unije i Zakonom o provedbi Opće uredbe o zaštiti podataka,
  • prati poštovanje Uredbe (EU) 2016/679 te drugih odredaba Unije i Zakona o provedbi Opće uredbe o zaštiti podataka i politiku voditelja obrade ili izvršitelja obrade u odnosu na zaštitu osobnih podataka, uključujući raspodjelu odgovornosti, podizanje svijesti i osposobljavanje osoblja koje sudjeluje u postupcima obrade te povezane revizije,
  • pruža savjete, kada je to zatraženo, u pogledu procjene učinka na zaštitu podataka i praćenje njezina izvršavanja u skladu s člankom 35. Uredbe (EU) 2016/679 i Zakona o provedbi Opće uredbe o zaštiti podataka,
  • surađuje s Agencijom za zaštitu osobnih podataka,
  • djeluje kao kontaktna točka za Agenciju za zaštitu osobnih podataka o pitanjima u pogledu obrade, što uključuje i prethodno savjetovanje iz članka 36. Uredbe (EU) 2016/679 te savjetovanje, prema potrebi, o svim drugim pitanjima.

 

Odluka o imenovanju službenika za zaštitu osobnih podataka

 

Kontakti

Tel: 051/499-104
E-mail: szop@hzsr.hr

 

Akti kojima se uređuje zaštita osobnih podataka:

1. Zakon o provedbi Opće uredbe o zaštiti podataka (“Narodne novine”, broj: 42/18.)
2. Uredba (EU) 2016/679 Europskog parlamenta i Vijeća od 27. travnja 2016. o zaštiti pojedinca u vezi s obradom osobnih podataka i o slobodnom kretanju takvih podataka te o stavljanju izvan snage Direktive 95/46/EZ (Opća uredba o zaštiti podataka) (SL L 119/I, 4. 5. 2016.)
3. Pravilnik o zaštiti osobnih podataka Hrvatskog zavoda za socijalni rad

 

Podijeli ovu stranicu

Odaberite platformu za dijeljenje ove stranice: