Free cookie consent management tool by TermsFeed

Suradnja za obitelj I.

Centar za socijalnu skrb Slavonski Brod provodi projekt Suradnja za obitelj I. koji je sufinanciran od strane Europske unije iz Europskog socijalnog fonda, Operativni program Učinkoviti ljudski potencijali 2014. – 2020., u okviru natječaja Razvoj, širenje i unaprjeđenje kvalitete izvaninstitucijskih socijalnih usluga kao podrška procesu deinstitucionalizacije, kodni broj: UP.02.2.2.12.0033.

Razdoblje provedbe projekta: 15. studeni 2021. – 15. svibanj 2023. (18 mjeseci)

Ukupna vrijednost projekta: 1.550.643,95 kn. Iznos EU potpore je 100%.

Opći cilj projekta:

Unaprjeđenje kvalitete socijalnih usluga CZSSSB i osiguranje educirane informirane podrške roditeljima s ciljem prevencije i smanjenja slučajeva nasilja i izmještanja djece iz vlastitih obitelji. Predviđene aktivnosti provest će se kako bi se smanjio broj djece koje koriste institucijski ili izvaninstitucijski oblik skrbi, odnosno kako bi se podržao proces deinstitualizacije, ali i kako bi se prevenirala institualizacija novih korisnika zbog nedostatka adekvatne podrške u zajednici gdje korisnici žive. Usporedno, osigurat će se visoka kvaliteta pružanja usluga kroz osiguravanje edukacija svim stručnjacima i drugim osobama koje rade na njihovu pružanju.

Specifični cilj projekta:

  1. Prevencija povećanja i/ili smanjenje broja korisnika usluge smještaja kao institucijskog oblika skrbi izvan vlastite obitelji te unaprjeđenje kvalitete, razvoj i širenje izvaninstitucijskih socijalnih usluga,
  2. Jačanje kapaciteta stručnjaka/osoba koje rade s obiteljima i djecom za organiziranje i pružanje izvaninstitucijskih socijalnih usluga i provedbu procesa deinstitucionalizacije,
  3. Podizanje svijesti javnosti o važnosti procesa deinstitucionalizacije i prava djece s naglaskom na edukaciju i obveze roditelja.

Ciljane skupine:

  • roditelji u postupku razdvajanja s potrebom intenzivne stručne pomoći i nadzora nad ostvarivanjem skrbi o djetetu,
  • djeca i mlađe punoljetne osobe bez odgovarajuće roditeljske skrbi,
  • djeca i mlađe punoljetne osobe s problemima u ponašanju,
  • roditelji/članovi obitelji i udomiteljskih obitelji,
  • stručnjaci/pružatelji usluga,
  • žrtve obiteljskog nasilja.

www.strukturnifondovi.hr

Podijeli ovu stranicu

Odaberite platformu za dijeljenje ove stranice: